Mi a holokauszttorzítás?

A holokauszttorzítás legegyszerűbb formájában kijelentés, írásos vagy más közlés, amely mentegeti, bagatellizálja vagy hamisan mutatja be a holokauszt ismert történelmi tényeit.

Miért veszélyes?

A holokauszttagadáshoz hasonlóan a holokauszttorzítás kárt tesz a vészkorszak emlékében, és sérti annak áldozatait és túlélőit. Ez korunk legnagyobb fenyegetése a holokauszt méltó emlékezetének megőrzésével szemben.

A holokauszt torzulás megnyilvánulásai

Az IHRA 2013-as munkadefiníciója a holokauszt tagadásának és torzításának alábbi megnyilvánulási formáit azonosította:

1

A holokauszt vagy lényegi elemeinek szándékos felmentése vagy bagatellizálása, beleértve a náci Németország kollaboránsainak és szövetségeseinek szerepét is;

2

Az áldozatok számának durva bagatellizálása;

3

A zsidók hibáztatása a holokausztért;

4

A holokauszt pozitív történelmi eseményként való megjelenítése;

5

A holokauszt bűnei iránti felelősség elkenésének igyekezete;

Az IHRA holokauszttagadásra és -torzításra vonatkozó munkadefiníciójának elfogadása óta a jelenség más, újabb megjelenési formákat is öltött, például többek közt a következőket:

6

A zsidók vádolása azzal, hogy a holokausztot saját javukra akarják „felhasználni”;

7

Olyan események vagy fogalmak megjelölése a „holokauszt” szóval, amely nem függ össze a náci Németországnak az európai és észak-afrikai zsidók népirtására irányuló tettével;

8

A holokauszt történelmének államilag támogatott manipulálása az ország határain belüli vagy kívüli politikai viszály keltése céljából;

9

A holokauszt elkövetésében bűnrészes személyek vagy szervezetek történelmi jelentőségének csökkentése vagy éppen tisztelete;

10

A holokauszttal kapcsolatos képek és nyelvezet használata politikai, ideológiai vagy kereskedelmi, de a holokauszt történelméhez nem kapcsolódó célokra online és offline fórumokon.

Vizsgáld meg ezeket a forrásokat!
Ismerd meg a holokauszt tényeit!